türk ve dünya jetonları
 
  Ana Sayfa
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  fiyat takip
fiyat takip
1951-1952-1953düz-1953terk tam takım telefon jetonu 10,50 lira. 07/07/2012
http://img809.imageshack.us/img809/9203/19511953telefonjetonlar.jpg

sabancı jetonu 2 liraya satıldı 07/07/2012
http://img207.imageshack.us/img207/4715/sabanc.jpg

Pamukbank Otomat Jetonu. * 4,50 liraya satıldı 07/07/2012
http://img853.imageshack.us/img853/6276/pamukbankotomakjetonu.jpg

İstanbul Ü. Yemek jetonu. 17,5 mm. Nadir tip 2,50 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img580.imageshack.us/img580/9578/iuyemekjetonu.jpg

İstanbul Ü. Yemek jetonu. Prinç. 20 Nadir tip *  2,50 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img820.imageshack.us/img820/1323/iuyemekjetonu2.jpg

İstanbul Ü. Yemek jetonu. Nikel. Nadir tip * 14,50 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img600.imageshack.us/img600/9773/iuyemekjetonu3.jpg

Ankara B.Ş. Belediyesi. Otopark jetonu. 2. tip * 9,00 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img440.imageshack.us/img440/8420/abb2.jpg

Ankara Büyükşehir Belediyesi. Otopark jetonu. * 7,50  lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img4.imageshack.us/img4/9112/abb1e.jpg

Hacılar Belediyesi Otobüs Jetonu. Siyah. Plast * 7,50 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img513.imageshack.us/img513/3066/hacilar.jpg

M.Kemal Atatürk. Arkası düz ve Bakır. * 7,20 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img36.imageshack.us/img36/695/mkemalataturkarkasiduzv.jpg
 
Alanya Belediyesi Meclis Üyesi jetonu. bakır * 15,60 lira ya satıldı. 29/06/2012
Alanya Belediyesi Meclis Üyesi jetonu. Nikel * 12,50 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img803.imageshack.us/img803/5091/alanyabelediyesimeclisu.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/5091/alanyabelediyesimeclisu.jpg

Garp Linyitleri 1 kuruş. * 56 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img39.imageshack.us/img39/724/garplinyitleri1kurus599.jpg

1 Ekmek Jetonu. * 25 lira ya satıldı. 29/06/2012
2 Ekmek Jetonu. * 30 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img684.imageshack.us/img684/7418/2ekmekjetonu599024870.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/1177/1ekmekjetonu599024760.jpg

FOTO MATİK Jetonu. * 1,50 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img99.imageshack.us/img99/1623/fotomatikjetonu59902460.jpg

SIAPA Büfematik Jetonu. * 1,00 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img826.imageshack.us/img826/4039/siapabufematikjetonu599.jpg

Vakum Jetonu. * 1,00 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://imageshack.us/photo/my-images/703/vakumjetonu599024390.jpg/

Erke Otomat Jetonu. * 3,00  lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img3.imageshack.us/img3/7373/erkeotomatjetonu5990242.jpg

Kuş Cenneti Çocuk Jetonu. * 21,50 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img560.imageshack.us/img560/6207/kuscenneticocukjetonu59.jpg

Topkapı Müzesi giriş jetonu. TAM. * 34,00 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img402.imageshack.us/img402/5300/topkapimuzesigirisjeton.jpg

Sümerbank Merinos Jetonları. Tam Takım. * 26,00 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://imageshack.us/photo/my-images/821/sumerbankmerinosjetonla.jpg/

Deniz Otobüsü Jetonları. Tam Takım. * 46,00 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img19.imageshack.us/img19/478/denizotobusujetonlarita.jpg

Bayrampaşa Cezaevi Jetonları. Tam Takım. * 151,00 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img577.imageshack.us/img577/9427/bayrampasacezaevijetonl.jpg

Çakmak rüsumu. Eski yazı. * 20,50  lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img337.imageshack.us/img337/4373/cakmakrusumueskiyazi599.jpg

Adana Oteli Jeton. 1 piastre. * 27,00 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img826.imageshack.us/img826/9465/adanaotelijeton1piastre.jpg

Osmanlı dönemi. H.R.R. Jeton. * 14,40 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img829.imageshack.us/img829/5995/osmanlidonemihrrjeton59.jpg

Osmanlı dönemi. Toplayıcı ve Silkici jeton. 21,40  lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img33.imageshack.us/img33/150/osmanlidonemitoplayiciv.jpg

SAS. Zeyrtinci jeton. Prinç * 9,20 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img443.imageshack.us/img443/1127/saszeyrtincijetonprinc5.jpg

Sezai Ömer ve Ali Rıza zeytinci jeton.Yıldızlı * 26,00 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img402.imageshack.us/img402/1371/sezaiomervealirizazeyti.jpg

Sezai Ömer ve Ali Rıza zeytinci jeton. Motifli * 31,00 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img10.imageshack.us/img10/1371/sezaiomervealirizazeyti.jpg

Osmanlı Jeton. Şin ve 6 * 25,00  lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img577.imageshack.us/img577/6483/osmanlijetonsinve659902.jpg

Ankara Nato aluminyum jetonları. 4 Farklı * 10,50 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img525.imageshack.us/img525/8031/ankaranatoaluminyumjeto.jpg

Pak Süt. 1 ve 1/2 Litre Süt jetonu. 2 adet. * 28,00 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img52.imageshack.us/img52/9692/paksut1ve12litresutjeto.jpg

Cezaevi Jetonu. Bakır, İlkel. 70 Birim * 10,50 lira ya satıldı. 07/07/2012
http://img20.imageshack.us/img20/992/cezaevijetonubakirilkel.jpg

2012 tramvay jetonu istanbul
http://img36.imageshack.us/img36/6540/2012tranvayjetonu.jpg

Sezai ARKOK Edremit. Zeytinci jetonu. * 4,50 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img826.imageshack.us/img826/7194/sezaiarkokedremitzeytin.jpg
Günaydın Gazetesi Feyzi Çakmak Jetonu. * 3,50 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img576.imageshack.us/img576/26/gunaydingazetesifeyzica.jpg
Günaydın Gazetesi Fatih Jetonu. Aluminyum. * 3,50 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img4.imageshack.us/img4/6291/gunaydingazetesifatihje.jpg
Karton Zeytinci Jetonu. 34mm. * 15,50 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img411.imageshack.us/img411/5109/kartonzeytincijetonu34m.jpg
Sam Amca Jeton. * 10,50  lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img29.imageshack.us/img29/1706/samamcajeton599052260.jpg
Mercan Makina ANKARA Jeton. * 3,50 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img600.imageshack.us/img600/9289/mercanmakinaankarajeton.jpg
İzmir Nato 5 Cent Jeton. NADİR. * 76,10  lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img833.imageshack.us/img833/2861/izmirnato5centjetonnadi.jpg
İzmir Nato 10 Cent Jeton. NADİR. * 67,00 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img217.imageshack.us/img217/7863/izmirnato10centjetonnad.jpg
Yadigar 1937. Penez tarzında kontrmarklı Jeton *7,60 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img859.imageshack.us/img859/5181/yadigar1937peneztarzind.jpg
Meridyen Ice. Jeton. * 1,00 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img39.imageshack.us/img39/5427/meridyenicejeton5990504.jpg
İstanbul Resmi Araç. Oluklu 2. Tip. * 8,60 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img862.imageshack.us/img862/6050/istanbulresmiaracoluklu.jpg
İstanbul Resmi Araç. Oluklu 1. Tip. * 10,60 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img215.imageshack.us/img215/6050/istanbulresmiaracoluklu.jpg
Tünel 1. Mevki jeton. Nikel. * 26,00  lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img52.imageshack.us/img52/3339/tunel1mevkijetonnikel59.jpg
Erenler Belediyesi otobüs jetonu. Bakır * 6,50 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img521.imageshack.us/img521/4107/erenlerbelediyesiotobus.jpg
İzmir B.Ş.B. Vapur Jetonları 1987 ve 1990. * 1,00 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img193.imageshack.us/img193/2617/izmirbsbvapurjetonlari1.jpg
İmamoğlu Kayseri ürün markası. 1970 ler. * 1,50 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img690.imageshack.us/img690/7496/imamoglukayseriurunmark.jpg
Şehiriçi Telefon Jetonu. Farklı kalıp. Nadir. * 5,50 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img824.imageshack.us/img824/1319/sehiricitelefonjetonufa.jpg
1953 Genel Telefon Jetonu. Düz Baskı. Nadir. * 2,50 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img534.imageshack.us/img534/6883/1953geneltelefonjetonud.jpg
1952 Genel Telefon Jetonu. * 2,50 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img13.imageshack.us/img13/2324/1952geneltelefonjetonu5.jpg
T. Denizcilik İşletmeleri Jetonu. 15 mm. * 1,00 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img96.imageshack.us/img96/152/tdenizcilikisletmelerij.jpg
Hilton İstanbul. 200 TL Oyun Jetonu * 5,10 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img21.imageshack.us/img21/9229/hiltonistanbul200tloyun.jpg
Vakıflar Genel Müdürlüğü. 2 Farklı Çay Jetonu * 14,50 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img14.imageshack.us/img14/6512/vakiflargenelmudurlugu2.jpg
Ankara B.Ş. Belediyesi. Otopark jetonu. 3. tip * 8,50 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img405.imageshack.us/img405/2230/ankarabsbelediyesiotopa.jpg
Deniz Otobüsü Jetonu. 15mm. Tek oluklu. 1989 5,00 lira ya satıldı. 29/06/2012
http://img803.imageshack.us/img803/9800/denizotobusujetonu15mmt.jpg
Karton Zeytinci Jetonu. 27,5 mm. Çok nadir. * 175  lira ya satıldı. 07/07/2012
http://img28.imageshack.us/img28/6016/kartonzeytincijetonu275.jpg
Karabük Demir Çelik. 1 Kuruş. * 26,00 lira ya satıldı. 07/07/2012
http://img822.imageshack.us/img822/5770/karabukdemircelik1kurus.jpg
Karabük Demir Çelik. 5 Kuruş. * 20,00 lira ya satıldı. 07/07/2012
http://img13.imageshack.us/img13/3540/karabukdemircelik5kurus.jpg
Karabük Demir Çelik. 25 Kuruş. * 20,00 lira ya satıldı. 07/07/2012
http://img651.imageshack.us/img651/5343/karabukdemircelik25kuru.jpg
Aksaray Spor Stad Giriş Jetonu. Nikel. Nadir. * 15,50 lira ya satıldı. 07/07/2012
http://img6.imageshack.us/img6/299/aksaraysporstadgirisjet.jpg
Aksaray Spor Stad Giriş Jetonu. Bakır. Nadir. * 12,50 lira ya satıldı. 07/07/2012
http://img707.imageshack.us/img707/299/aksaraysporstadgirisjet.jpg
Kocaeli Spor Stad Giriş Jetonu. Nadir. * 31,00 lira ya satıldı. 07/07/2012
http://img171.imageshack.us/img171/5213/kocaelisporstadgirisjet.jpg
Zeytrinci Jetonları İkisi kontrmarklı3 Farklı * 33,90 lira ya satıldı. 07/07/2012
http://img256.imageshack.us/img256/4963/zeytrincijetonlariikisi.jpg
Adana Çırçır Fabrikası Jetonları. Tam takım. * 51,00 lira ya satıldı. 07/07/2012
http://img440.imageshack.us/img440/9424/adanacircirfabrikasijet.jpg
STP 10 Paras. Osmanlı Dönemi Jeton.* 26,00 lira ya satıldı. 07/07/2012
http://img713.imageshack.us/img713/1221/stp10parasosmanlidonemi.jpg
Sakarya Pancar Fabrikası Prinç Jetonu. * 13,00 lira ya satıldı. 07/07/2012
http://img525.imageshack.us/img525/6012/sakaryapancarfabrikasip.jpg
Sakarya Pancar Fabrikası Jetonu. * 10,50  lira ya satıldı. 07/07/2012
http://img209.imageshack.us/img209/2431/sakaryapancarfabrikasij.jpg
GÜMÜŞ KULPLU DOĞUBANK MADALYONU 4,60  lira ya satıldı. 07/07/2012
http://img27.imageshack.us/img27/2783/gumuskulpludogubankmada.jpg

 
   
Reklam  
   
Bugün 1 ziyaretçi (1 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=